פרוט מזערי נדרש בדו"ח לבדיקת של נכס

 

ביום 19/1/2011 פורסם להערות הציבור תקן מס' 20.0.

הערות ניתן לשלוח ליועמ"ש הלשכה, עו"ד ענת לביא קוברסקי,

המרכזת את תגובת הלשכה, באמצעות מייל Anatko@gmail.com

לא יאוחר מיום 10/2/2011.

      תקן 20.0 - פרוט מזערי נדרש בדוח לבדיקה של נכס