קווחים מנחים פרק כג- התיחסות הלשכה

 

הקווים המנחים: פרק כג' - שומת פיצויים בגין הפקעת זכויות בקרקע חקלאית המנוהלת על ידי ממ"י .

תודה ליועמ"ש לשכה, עו"ד ענת לביא קובסקי, על ניסוחה בסיועם של החברים נחמה בוגין, עדי צביקל, משה ברנע, ארז כהן וזהר דרורי ארז כהן, יו"ר הלשכה

לחץ כאן...

קווים מנחים- פרק כג התיחסות הלשכה