תזכיר חוק התכנון והבניה - התשע"א 20

תזכיר חוק התכנון והבניה

שלום רב,
להלן קישור לתזכיר החוק שבנדון, שהוכן במשרד הפנים.
נודה על קבלת הערותיכם עד ליום י"ד בטבת התשע"א (21/12/2010), באמצעות אתר קשרי ממשל
לעיון בתזכיר החוק לחץ כאן

בכבוד רב,
יהודה זמרת, היועץ המשפטי למשרד הפנים