קווים מנחים - פרק כג

חברי/ות הלשכה

הנני מביא לידיעתכם את טיוטאת ההנחיות המקצועיות

בנושא פיצויים לקרקע חקלאית בניהול ממ"י

עקב השלכות הרוחב שיש להנחיה זו

הקמנו וועדה מיוחדת להכנת נייר תגובה

המונה את החברים נחמה בוגין, ארז כהן, עדי צביקל, משה ברנע,זוהר דרורי

מצפים לתגובתכם עד לתאריך 20/12/2010

  ארז כהן, יו"ר לשכת השמאים

לחץ כאן...

קווים מנחים פרק כג