מכתב תודה אוהד עיני השמאי העירוני

 

ארז שלום רב,

 לעונג ולכבוד רב היה לי להיות שותף בפנל חשוב ומשמעותי בכנס באילת.

 למרות העומס הרב בעבודתי אני משתדל, ככל יכולתי, להשתתף בכנסי הלשכה, אשר מהווים לדעתי מקור מצויין למפגש רעים, שיתוף מקצועי ורכישת ידע.

 אשמח לשתף פעולה גם בעתיד.

 במסגרת הפנל שאל אותי השמאי קובי ביר שאלה בעניין עסקאות ההשוואה בשומות היטל השבחה של עיריית ירושלים.

 בתשובתי, באותו מעמד, ציינתי מכתב תשובה שלי לפניה של שמאים ירושלמים.

 מר ביר, בתגובה אמר, "אתה לא הייתה רוצה שאני אקריא כאן את המכתב" – כאילו המכתב אינו ראוי היה שייכתב.

 מצ"ב מכתבי ככתבו וכלשונו, אשמח ואודה מאוד באם המכתב יוצג באתר הלשכה ביחד עם מכתבי זה.

 שוב תודה,

בריאות ושמחה,

 א ו ה ד   ע י נ י    -   ש מ א י    מ ק ר ק ע י ן

השמאי העירוני והממונה על היטל השבחה

             עיריית ירושלים

 שומות השבחה של הוועדה המקומית ירושלים