סיכום פגישה - עיריית חיפה

 

לחברים שלום רב,

 לאחר שתיקי הבניה בעיריית חיפה נסרקו והועמדו לרשות הציבור באינטרנט, קיימנו מספר פגישות עם צוות מהנדס העיר והיועץ המשפטי של העירייה, על מנת להוסיף פרטים נוספים מתיקי הבניה, שנחסמו בפנינו.

מצורף בזאת פרוטוקול פגישה שערכנו עם רודיקה ברקוביץ' ע/מה"ע לתאום ואמרכלות, המסכם את הנושאים הנוספים שנפתחו לעיוננו.

כפי שתווכחו, עפ"י סעיף 5 בפוטוקול, אנו שואפים לקבל מידע נוסף שישלים למעשה את רוב החומר המצוי בתיקי הבניה.

בהזדמנות זו ברצוני להודות לחברנו ; ערן וולקן, אורן נס ותומר לוין, שסייעו בידי בעצות טובות ובפגישות.

סיכום פגישה - עיריית חיפה

    פנחס שפירא
יו"ר מחוז חיפה והצפון
  
לשכת השמאים