משרד הבינוי והשיכון- יולי 2010

לחץ כאן

משרד הבינוי והשיכון פרסם נתוני מכירות מעודכנים של דירות חדשות
ביוזמת המשרד לחודש יולי 2010.
להצגת נתונים לחץ כאן