משרד הבינוי והשיכון - חוברת מידע חו

 


משרד הבינוי והשיכון פרסם היום חוברת מידע חודשי עדכנית לחודש יולי 2010.
החוברת כוללת לוחות נתונים וכן ניתוח כלכלי של מצב ענף הבניה ופעילות המשרד.

להצגת נתונים לחץ כאן