הערות הלשכה לתזכיר חוק התו"ב

הערות הלשכה לתזכיר הצעת חוק התכנון והבניה,

 התש"ע - 2010

בסיוע החברים ג'קי פז, גילה הרץ, נחמה בוגין, אריה קמיל, אחיקם ביתן, פנינה אבן חן, אשר שולמן, יוסי פישלר ועדי צביקל

       הערות הלשכה לתזכיר חוק התו"ב