תקן 19 - פירוט מזערי נדרש בשומות

הנדון תקן 19 –פירוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין למטרת בטוחה לאשראי

להלן נוסח התקן המוצע להערות הציבור

הלשכה הקימה צוות תגובות בראשותה של השמאית דוברת אולפינר

נבקש תגובותיכם  במייל ללשכה עד לתאריך 06/04/2010

הלשכה תערוך נוסח תגובה מסודר לוועדת התקינה

                         תקן מוצע מספר 19

                         פרוט מזערי נדרש - תקן 19