נתוני מכירת דירות חודש דצמבר 2009

משרד הבינוי והשיכון

 
משרד הבינוי והשיכון פרסם נתוני מכירות מעודכנים של דירות חדשות
ביוזמת המשרד לחודש דצמבר 2009.להצגת נתונים לחץ כאן