הרחבת ביטוח בריאות - לבני המשפחה -

 

 הושג סיכום עם חברת הביטוח הראל באמצעות חב' אלומה.

לפיו האפשרות להרחבת פוליסת ביטוח בריאות בתנאי קולקטיב,

 לילדים בגירים של חברי הלשכה, תחול כבר מגיל 18 ולא רק מגיל 21.

דני מור

יו"ר הועדה