ועדת אינטרנט מחשוב ומערכות מידעשם
תפקיד
עבודה
בית
נייד
פקס
פקס בית
יו"ר הועדה
04-8644455
077-7006470
052-2819147
04-8644044
077-7006470
חבר
051-2288913
052-3288900
04-9822914
049822914
חברה
0523251221
052-3251221
נימרי שרון
חבר
חבר
0526625623
חבר
03-5765395
050-6344314
חבר
0546343206