נתוני מכירות מעודכנים של דירות חדשו

לחץ כאן...

 משרד הבינוי והשיכון פרסם נתוני מכירות מעודכנים של דירות חדשות
ביוזמת המשרד לחודש נובמבר 2009.

                       להצגת נתונים לחץ כאן