משרד הבינוי והשיכון -דירות חדשות יו

לחץ כאן

משרד הבינוי והשיכון פרסם נתוני מכירות מעודכנים של דירות חדשות
ביוזמת המשרד לחודש יולי 2009.

להצגת נתונים לחץ כאן