תנאי שימוש

אתר לשכת שמאי מקרקעין בישראל (ע"ר)

תנאי שימוש

אתר האינטרנט של לשכת שמאי מקרקעין בישראל ("האתר") מוצע לשימושך בכפוף לתנאי שימוש אלה וכן לכל תנאי ו/או הוראה אשר מפורסמת באתר. שימושך באתר מהווה את הסכמתך לתנאי שימוש אלו ולכל התנאים וההודעות.

הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת. האחריות המלאה להכרת התנאים ולשימוש באתר על פי התנאים המעודכנים חלה עליך בלבד.

1.  דינם של הוראות ו/או כללים נוספים

    1.1.  התנאים הכלליים חלים בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת שתתפרסם באתר זה.

    1.2.  כל העלאת תוכן לאתר, לרבות השימוש בפורומים וכתיבת תגובות לכתבות, כפופה לכללים נוספים אותם יש לקרוא
            כאן, אשר נועדו להוסיף על תנאי שימוש אלו. כללים אלה יחולו אף על הודעות שתשלח/י למנהלי האתר (כגון שאלות
            בנושאים שונים) באמצעות
email או בדרך אחרת.

    1.3.  פרסום כתבות באתר על ידי חברי הלשכה כפוף לכללים בדבר פרסום כתבות באתר.

2.  אחריות

    2.1.  אין לסמוך על התוכן שמתפרסם באתר לצורך לקבלת החלטות כלכליות, כספיות, משפטיות, שמאיות ו/או אחרות
             ועליך לפנות אל איש מקצוע מתאים לקבלת ייעוץ המותאם לעניינך הספציפי.

    2.2.  בשום מקרה, ובמידה המקסימלית המותרת בחוק, לא תהיה הלשכה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר,
             שייגרם לך כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על המידע שמופיע בו או באתרים חיצוניים לו, שאליהם תגיע
             באמצעות איזה מהשירותים באתר.

    2.3.  התכנים שיועברו אליך באמצעות האתר נמסרו על ידי ספקים שונים או על ידי משתמשים ועל אחריותם בלבד.
             הלשכה אינה שולטת במקורות המידע ואינה אחראית לתוכנו, שלמותו, מהימנותו או דיוקו. לפיכך, לא תוכל/י
             להעלות טענות או דרישות כלפי הלשכה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה
             מהסתמכות על תכנים המסופקים במסגרת אתר זה.

    2.4.  התכנים הכלולים באתר זה עלולים לכלול אי-דיוקים או שגיאות דפוס.

    2.5.  הלשכה וספקיה עשויים לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר ובתכנים בכל עת.

    2.6.  במידה ותהיה סתירה בין התכנים המצויים באתר לבין מידע המתפרסם בפרסומים רשמיים של הלשכה, המידע
            המופיע בפרסומים הרשמיים הוא הקובע.

    2.7.  הלשכה וספקיה אינם מציגים מצג כלשהו לגבי התאמה, אמינות, זמינות, דייקנות, היעדר וירוסים או רכיבים 
            מזיקים אחרים ודיוק התכנים והשירותים הכלולים באתר לכל מטרה שהיא. כל התכנים והשירותים ניתנים
            "כפי שהם" (As Is) ו"ככל שיהיו זמינים" (As Available) ללא אחריות מכל סוג שהוא. הלשכה מסירה 
            מעצמה בזאת כל אחריות וחיובים לגבי התכנים והשירותים, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה
            למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.

    2.8. את/ה מסכים/מה באופן ספציפי לכך שהלשכה אינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן או התנהגות
            מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל
            זכויות קניין רוחני. את/ה מסכים/מה באופן ספציפי לכך שהלשכה אינה אחראית לכל תוכן הנשלח באמצעות ו/או
            נכלל באתר על-ידי צד שלישי כלשהו.

3.  מידע מסחרי ופרסומות

     הלשכה אינה אחראית לתוכן המודעות ומידע המסחרי שיפורסמו באתר. פרסום זה הוא באחריות המפרסמים בלבד, ואינו
     מהווה המלצה או עידוד להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהן.

4.  קישורים באתר וקישורים אל האתר

    4.1. אתר אינטרנט זה מכיל בתוכו קישורים (Hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים 
           ברשת האינטרנט ומהם. קישורים אלה עשויים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של הלשכה. אם לא נאמר
           אחרת, קישורים אל אתר אינטרנט זה וממנו לא יתפרשו כהבעת תמיכה או מתן חסות במפורש או במשתמע על ידי
           הלשכה לגבי אותם מקורות אחרים.

    4.2.  המידע המצוי באתרים המקושרים הינו באחריותם הבלעדית של בעלי האתרים המקושרים. לפיכך, לא תוכל/י להעלות
            טענות או דרישות כלפי הלשכה בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות או שימוש
            במידע הניתן במסגרת אתרים מקושרים.

    4.3.  בוטל.

    4.4.  כל מגע עם גורמים חיצוניים (כולל מפרסמים) הכלולים באתר או השתתפות במבצעי קידום מכירות, כולל האספקה
            והתשלום תמורת סחורות ושירותים, וכל תנאי, חיוב או מצג הקשורים לעסקים או למבצעים כאלה, מתקיימים אך ורק
            בינך לבין המפרסם או הגורם החיצוני. הלשכה לא תהיה אחראית ולא תשא בחבות לגבי כל חלק של עסקים או
            מבצעים כאלה.

    4.5.  מותר לך לשים קישורים אל אתר זה באתר אינטרנט אחר, לרבות "קישורים עמוקים" (Deep Links) ובלבד שלא
            ייוצר הרושם כי קיים קשר של חסות ו/או כל קשר אחר בין האתר המקשר לאתר הלשכה. אין לשים קישורים אל אתר
            זה באמצעות טכנולוגיות
Framing, או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים למשתמש באופן משולב תוכן מאתר
            זה ומאתר אחר.

5.  פיקוח והעברת מידע

    5.1.  ללשכה אין כל מחויבות לפקח על האתר, קהל המשתמשים שלו ועל תוכן המועלה לאתר על ידי המשתמשים בו, והיא
            אינה עושה זאת. עם זאת, הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לעיין בחומר המתפרסם ולהסיר או לערוך כל חומר לפי
           
שיקול דעתה הבלעדי. ביצוע פעולות ממין זה לא ייצור התחייבות או אחריות מצדה של הלשכה בקשר לפיקוח על תוכן
            המועלה לאתר.

    5.2.  הלשכה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, לחסום את יכולתך להשתמש באתר במקרים
            של עבירה על החוק או על תנאי השימוש באתר זה, או אם קיימת הפרעה מכל סוג שהוא לפעילות התקינה של
            המערכת.

    5.3.  הלשכה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודותיך או אודות השימוש שלך באתר כולל תוכן השימוש ללא
            קבלת רשות ממך, אם הלשכה מאמינה בתום לב כי פעולה זו חיונית כדי: (1) לציית לדרישות משפטיות או למלא אחר
            צווים שניתנו בהליך
משפטי; (2) להגן על הזכויות או הקניין של הלשכה או של חברות המסונפות אליה; (3)לאכוף
            את תנאי השימוש; (4) לפעול כדי להגן על האינטרסים של חברי הלשכה או של אחרים.

6.  פרטיות

    6.1.  הלשכה תהיה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידיך במהלך שימושך באתר זה ובמידע שייאסף על ידה לעניין
            דפוסי השימוש שלך באתר זה באמצעות מעקב אחר פעילותך באתר, והכל בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה והוראות
            החוק.

    6.2.  הלשכה תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידיך במסגרת הצטרפותך לאתר זה בהתאם להוראות החוק, לרבות
            הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -
1981, ואת/ה נותן/נת הסכמתך לשימוש זה.

    6.3.  אלא אם הודעת ללשכה אחרת, הלשכה תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיפורסם על ידה. 
    6.4.  הלשכה רשאית להשתמש בפרטים שתמסור/רי באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר לצורך  
            שיפור השירותים שהיא מציעה, ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים
            שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

7.  בעלות וזכויות יוצרים

    7.1.  האתר וכל המידע הכלול בו, וכן התכנים, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים,
            ותמונות, הינם רכושם של הלשכה ו/או ספקיה והם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי
            זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות ללשכה ו/או לספקיה.

    7.2. אלא אם נאמר אחרת האתר והתכנים מיועדים לשימוש אישי ולא מסחרי. למעט לשימושך הפרטי האישי, אינך רשאי/ת
           להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם ולאחסן תוכנו של אתר אינטרנט זה וכל תוכן אחר
           שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע. אינך רשאי/ת להעניק רשיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות
           מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תוכנה, מוצרים או שירותים שהושגו מהאתר.

    7.3. ללא רשות מפורשת של הלשכה בכתב ומראש, אינך רשאי/ת לשלוח או לגרום לשליחה של שאילתות אוטומטיות מכל
            סוג לאתר.

    7.4.  הסכם זה מעניק לך הרשאה בלבד להשתמש באתר על-פי התנאים שבאתר בלבד. זכויות הבעלות באתר ובתכנים,
            לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו בכל עת בבעלות הלשכה ו/או ספקיה.

    7.5.  סימני המסחר וכל הסימנים האחרים המצויים באתר אינטרנט זה הם סימני מסחר קנייניים של בעליהם. אינך רשאי/ת 
            לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

8. שימוש לא חוקי ואסור

    חל איסור להשתמש באתר ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי/ת 
    להשתמש באתר ובתכנים באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד 
    תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. אינך רשאי/ת לנסות לקבל גישה ללא 
    הרשאה
לאתר, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לאתר באמצעות כריית סיסמאות, (Password Mining)    "פריצה"( Hacking) , או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי/ת להשיג או לנסות להשיג 
    תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי הלשכה.

9. את/ה מסכים/מה לא לאסוף, להוריד או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים ומנויים, או מידע אחר לגבי
     משתמשים, ולא להשתמש במידע ממין זה או להעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.

10.  דין ומקום שיפוט

      10.1.  על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד (למעט מקרים בהם הדין הישראלי מפנה אל הדין הזר שאז לא
                תחול ההפניה אל הדין הזר).

      10.2.  לבתי המשפט בתל-אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מהסכם זה או הנוגעת לו.

עידכון אחרון: 26/03/2004