סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים

סקירת שיעורי תשואה בנכסים מניבים רבעון רביעי 2008
קישור לאתר משרד המשפטים - אגף שומת מקרקעין- מחקרים וסקרים