מס רכוש וקרן פיצויים

מצ"ב לעיונכם תקציר ועדת הערר- מס רכוש וקרן פיצויים בעניינו של מר יעקב פאר, אשר שינתה את שיטת החישוב "נזק עקיף"  , בתביעה לתשלום פיצויים בגין נזק עקיף שנגרם כתוצאה פעילות מלחמה, הקבועה בתקנות על מנת למנוע "עיוות מפלצתי" .

לחץ כאן....

מס רכוש וקרן פיצויים