הצטרפות ללשכה

  

 

רפורמה בדמי חבר

 

 

1.       בישיבת ועד הלשכה שנתקיימה בתאריך 28.12.2014, הוחלט על רפורמה בדמי החבר.

          הצורך ברפורמה זו התעורר, בעקבות הוספת שירותים נוספים לשירותי הלשכה, ולאור העובדה כי

          דמי החבר לא עודכנו מאז הרפורמה בדמי החבר בשנת 2008. 

 

2.         הרפורמה תכנס לתוקפה החל מהשנה הנוכחית, דהיינו שנת 2017.

 

            ועד הלשכה החליט להמשיך ברפורמה בדמי החבר גם לשנת 2019

 

3.         על פי הרפורמה ישונו תעריפי החברוּת בלשכה כדלקמן (ע"פ ותק מיום קבלת הרישיון):

             

                רפורמה בדמי חבר 2019

 

4.         חברים שירצו לחדש חברותם והם בעלי חובות עבר, חובותיהם יימחקו אך ורק ובתנאי שיחדשו

            חברות לשנתיים הקרובות,

            היינו לשנת 2017 ולשנת 2018. החוב למעשה לא יימחק ויהיה רשום כחוב .  

   

5.         מקווים לראות אתכם חברי לשכה, הנהנים משירותי הלשכה השונים והמגוונים וביניהם, בין היתר: מועדוני חברים,

            ימי וערבי עיון, כנסים, השתלמויות מקצועיות בחו"ל, קורסים אקדמיים, ריכוזי פסיקה וחקיקה,

            חיבור למאגרי מידע שונים:

            דוגמת "נבו"- מאגר משפטי, תוכנת "קל שבח", תוכנת "דקל" למ"ר, ביטאון הלשכה "מקרקעין וערכם",

            ספריית הלשכה,

            ביטוח בריאות מקיף ומשתלם, מועדון צרכנות ייחודי לחברי הלשכה ושירותים נוספים.  

 

                                                                                                                  בברכה,

 

                                                                                                                   חברי ועד הלשכה 

                                                                                               

 

שרותי הלשכה לחברים

 

 

להצטרפות יש למלא טופס הצטרפות ללשכה ,לצרף את תשלום האגרה האחרון ששולם למשרד המשפטים ולשלוח למזכירות הלשכה.

  

לשכת שמאי המקרקעין מנהלת עבור חברי הלשכה מאגר של מועמדים להתמחות. באם אתם מחפשים מקום להתמחות. יש להעביר למזכירות הלשכה בקשה במייל עם פרטים , מזכירות הלשכה מפרסמת בלוח מודעות. חברי לשכה המבקשים לחפש מתמחה פונים לאתר ללוח המודעות.  שירות חדש אותו הלשכה מציעה הינו מאגר דומה לשמאי מקרקעין חברי לשכה המחפשים עבודה בתחום. באם אתם מחפשים מקום לעבוד בו כשמאי מקרקעין אנו מציעים כי תשלחו במייל פרטים ונפרסם בלוח המודעות. .