מועצת השמאים

כללי

 

מועצת שמאי המקרקעין פועלת מכוח חוק שמאי המקרקעין, התשס"א-2001 ( להלן- החוק). בראש מועצת שמאי המקרקעין המונה 11 חברים, עומד עו"ד ערן דוידי, מנכ"ל משרד המשפטים ומכהנים בה: השמאי הממשלתי הראשי במשרד המשפטים, עובדי מדינה, חברי סגל אקדמי, נציגי העוסקים במקצוע ונציג ציבור.

 

תפקידיה העיקריים של המועצה הם:

1.       ניהול פנקס שמאי המקרקעין;

2.       עריכת בחינות הסמכה לשמאי מקרקעין;

3.       רישום מתמחים ופיקוח על התמחות בשמאות מקרקעין;

4.       טיפול בתלונות בגין התנהגות שאינה הולמת את מקצוע שמאות המקרקעין.

  

פירוט פעילות המועצה

 

עריכת בחינות

 

1.    המועצה עורכת 10 בחינות רישוי, הנחלקות לשלושה שלבים: שלב הבחינות המוקדמות (הכולל שש בחינות), שלב הבחינות הסופיות - חלק ראשון (הכולל שלוש בחינות), ושלב הבחינות הסופיות - חלק שני (הכולל בחינה אחת). המועצה עורכת כל בחינה בשני מועדים בשנה. כן מטפלת המועצה בעררים המוגשים לגבי כל הבחינות.

 

2.     הענקת פטורים מהבחינות המוקדמות על סמך לימודים קודמים.

 

התמחות

 

3.  פיקוח על התמחותם של מי שמתעתדים להיות שמאי מקרקעין על מנת לוודא שהמתמחים יקבלו את ההכשרה המקצועית הנדרשת.  בין היתר, מתכוונת המועצה לערוך בדיקות שדה במקומות התמחות לשם בחינת מידת התועלת שהמתמחה מפיק מעבודתו.

 

משמעת

 

4.   הפעלת ועדת תלונות שתפקידה לסייע בידי התובע לחקור תלונות משמעתיות על התנהגותם של  שמאי מקרקעין. במקרים המתאימים מגיש התובע קובלנה משמעתית לוועדת המשמעת שליד מועצת שמאי המקרקעין.

 

כללי

 

5.    דיון וטיפול בנושאים הנוגעים לשמאות מקרקעין, ובין השאר, ייזום ולווי הצעות חוק ותקנות שמוביל משרד המשפטים.

  

בעלי תפקידים במועצת שמאי המקרקעין

 

חברי המועצה

 

  • עו"ד ערן דוידי, יו"ר המועצה (נבחר על ידי שר המשפטים גדעון סער).
  • עו"ד כרמית יוליס, ראש אשכול נדל"ן במחלקה האזרחית של ייעוץ וחקיקה.
  • עו"ד חיים מסילתי, יו"ר לשכת שמאי מקרקעין
  • אוהד עיני, השמאי הממשלתי הראשי.
  • מר יובל טלר חסון, נציג משרד האוצר.
  • אורנית קלרו, השמאית הראשית במס שבח
  • יצחק שפיגל, נציג לשכת השמאים
  • חזקיה העצני, נציג לשכת השמאים
  • יעקב אודיש, השמאי הממשלתי הראשי לשעבר

 

 

מזכירות המועצה

 

שלמה מרלה, מזכיר המועצה

איריס שם-טוב, מזכירת המועצה

אביבה טובי 

מירית כהן

עינת פפר

גלעד שמחי

 

תובע 

 עו"ד אסף שטרן

 

 

וועדת משמעת

 

גב' עדנה הראל פישר, עו"ד, יו"ר הוועדה

מר אייל מידן, שמאי מקרקעין

גב' לבנה אשד, שמאית מקרקעין

 

וועדות המועצה

 

וועדת תלונות

בוחנים ורכזי בחינות

וועדות פיקוח על הבחינות

וועדות ערר על הבחינות

ועדת התמחות

וועדת סילבוס