מידע לרוכש נכס

 

בעת מכירה או קניה או השכרה של זכויות במקרקעין, מתבקשת הערכת לשווי או לדמי שכירות ראויים מאת שמאי מקרקעין. רבים האנשים הנדרשים בפתאומיות לבצע עסקת מקרקעין ללא כל הכנה מראש, כגון: יורשים של דירה הזקוקים למזומנים ורוצים למכור אותה; בעלי עסק שהתברר להם כי כדאי להם למכור / לשכור / לרכוש את המקרקעין המשמשים לעסקם, בהתאם לשינוי במגמות השוק ובנזילות של העסק.

 

בעסקאות מקרקעין כרוכים כספים רבים, לעיתים שווי ערך למשכורת המצטברת של עשרות שנים בחייו של אדם מן היישוב. לכן יש לבדוק היטב את כל מרכיבי העסקה, הכוללים קודם כל ידע במחירי השוק לסוג הנכסים הנדון, ידע במיסוי ובתשלומים שונים (מס שבח, מס מכירה, מס רכישה, היטל השבחה, דמי היתר, דמי הסכמה ועוד) וסוגיות ברישום זכויות מקרקעין בטאבו ו/או בספרי מינהל מקרקעי ישראל.

 

 

כאשר מקבלים דרישת תשלום מהוועדה המקומית בעירייה, ממינהל מקרקעי ישראל, או משלטונות מס שבח, ניתן להגיש באמצעות שמאי מקרקעין שומה אחרת וכך לערער על הסכומים לחיוב. פעמים רבות מתגלות טעויות ולאחר הגשת הערר מתקבלות הפחתות של עד עשרות אחוזים מהסכום לחיוב.

 

דיירים המבחינים בליקויים בדירתם, עשויים לגלות לחרדתם כי חלק מהליקויים לא ניתנים לתיקון. שמאי מקרקעין יעריך עבורם את ירידת הערך ולפי חוות דעתו יוכלו לתבוע פיצויים הולמים. שמאי מקרקעין הם גם אלו שיעריכו את הסכום הראוי לפיצויים עבור הפקעות ועבור אישור תכניות בניה הפוגעות בשווי המקרקעין בתחומן ובסמוך להן. רשימת שמאי המקרקעין החברים בלשכה מופיעה באתר הלשכה באינטרנט ובחוברות מקרקעין וערכם.

 

 

כתב: דן לאופר