ועדות ערר לפיצויים והיטל השבחה

בתיקון שנערך לאחרונה בחוק התכנון והבניה הוקמו ועדות ערר חדשות לנושאי תביעות ירידת ערך ולהיטל השבחה.

 

הרכבן של ועדות הערר מאפשר מינוי של שמאי מקרקעין כחבר ועדה בכפוף להסדרת היבטים של ניגוד עניינים.

 

מצאנו לנכון לפנות ולהציע בזאת לחברי הלשכה לקחת חלק בהליך ולהציג מועמדות לכהונה כחברים בועדות הערר, זאת לאור החשיבות שאנו רואים בועדות הערר החדשות. משרד הפנים נענה לפנייתנו ונאות להגדיר את דרישת ניגוד העניינים עליה יידרש לחתום שמאי לצורך הגשת מועמדות.

 

המעוניינים להציג מועמדותם מתבקשים למלא את שאלון למועמד למוסד תכנון ואת התחייבות ניגוד ענינים - ועדות ערר פיצויים ולהעבירם למזכירות הלשכה עד ליום ד', 03.01.2007 בשעה 16:00. בשלב זה מדובר על ועדות ערר למחוזות הצפון-חיפה, תל-אביב והמרכז, ירושלים והדרום.

 

רן וירניק

יו"ר הלשכה