197 במסלול נזיקי


פסק דין חדש קובע פיצוי על ירידת ערך דירה עקב הסתרת נוף ושמש במסלול נזיקי של מטרד ליחיד. המשמעות - הסרת חסמים של ס' 197: התיישנות התב"ע הפוגעת, שאלת היות הנכס גובל ומבחן סבירותה של הפגיעה.

 א 8773/04 אורי צפניה נ לשכת ערכי הדין