עדיפות הגישה הריאלית


 וע 5002/05 פוליטי נ מנהל מיסוי מקרקעין

לדברי עו"ד ורד אולפינר (29/09/06 בלשכת עורכי הדין) כבר עובדים במחלקה המשפטית של רשות המיסים על הכנת ערעור לעליון.