תפקוד וועדות הערר

צוות בדיקה לתפקוד ועדות הערר המחוזיות לתכנון ולבנייה

 

משרד הפנים הקים צוות לבדיקת תפקוד ועדות הערר המחוזיות לתכנון ולבנייה הקיימות מאז 1996 על פי סעיף 12 א' לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה – 1965.

 

חברי הצוות הם:

עו"ד תמי שפיר – יו"ר,

עו"ד אפרת דון יחיא סטולמן – חברה,

אדר' דורון דרוקמן – חבר,

עו"ד ארז קמיניץ – אשר יוזמן לישיבות הצוות.

 

לשכת השמאים והציבור הרחב  הוזמנו להתייחס לכל נושא הנראה להם ראוי לבדיקה בהקשר לתפעולן של ועדות הערר המחוזיות לתכנון ולבניה ו/או למסור מידע בכל עניין הנוגע לאמור לעיל וזאת עד ליום 25.6.2006.

 

ציבור השמאים המעונין להגיש הערותיו או תגובתו לאמור לעיל באמצעות לשכת השמאים , מוזמן לעשות זאת עד ליום 20.6.2006 לדואר האלקטרוני של לשכת השמאים- באמצעות אתר הלשכה (דף הבית – צור קשר).

 

ככל שהנכם מעונינים בהגשת התייחסותכם ישירות לצוות הבדיקה, ניתן לעשות זאת בכתב לכתובת: מינהל התכנון, ת.ד. 6158 ירושלים 91061, לצוות לבדיקת תפקוד ועדות ערר מחוזיות, לידי הגב' לימור נתן.

טלפון לבירורים: הגב' לימור נתן- 6701466-02

כתובת דוא"ל של הצוות: limorpe@moin.gov.il

 

אל תהססו להגיב ולהשפיע

 

 

                                                                                                        בברכה,

 

                                                                                     אדר' נורית ג'רבי- שמאית מקרקעין

צוות התגובה מטעם לשכת השמאים