מעמד החלטת שמאי מכריע

סבורני כי ועדת הערר שגתה בהחלטתה הנ"ל, וכי היא שמה הלכה למעשה את שיקוליה המקצועיים תחת שיקוליו של השמאי המכריע, במקום לבחון את השומה שלו ואם היא עומדת בקריטריונים המקובלים ע"פ עקרונות השמאות, ובאם היא לקחה בחשבון את כל השיקולים הרלבנטיים ולא הושפעה משיקולים זרים, נכנסה הועדה לשיקול דעת מקצועי תוך הכתבת הדרך והאופן של עריכת השמאות, אף שהדרך בה נקט השמאי המכריע הינה לכל הדעות דרך מקובלת ותואמת את כללי השמאות הנהוגים במקרקעין.

 עמנ 1013/05 עוד יהודה שועלי נ ועדה מקומית לתכנון ובניה - אצבע הגליל