תיקונים לחוק התכנון והבניה

 ערב עיון - שינויים בהליכי היטל השבחה ותביעות לפי ס' 197

 

 

התיקון לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים שאושר לאחרונה כולל שינויים עקיפים רבים לחוק התכנון והבניה. בין היתר, מסדיר החוק מחדש את הליכי שומת ההשבחה שבתוספת השלישית, הליכי תביעות פיצוים על ירידת ערך לפי ס' 197, השמאי המכריע, ועדות הערר ועוד.

 

מטרת ערב העיון להציג את השינויים ואת הרקע והרציונלים שבהם על ידי המעורבים בהליכי החקיקה. למשתתפים יחולק נוסח החוק ונוסח משולב של החוק והשינויים.

 

הערב מיועד לשמאי מקרקעין, עורכי דין, מתכננים, אנשי ועדות מקומיות ויזמים.

 

 

המועד:           יום שלישי, 27.09.2005, כ"ג אלול תשס"ה

 

המקום:          "בית החייל", ויצמן 60 תל-אביב

 

14:30 - 14:00    - התכנסות והרשמה - כיבוד קל, הרמת כוסית לשנה החדשה

 

יו"ר מושב ראשון - מר ארז כהן, מ"מ יו"ר הלשכה

 

15:00 - 14:30    -  דברי ברכה

 

                            חבר הכנסת הרב יצחק לוי

                            ועדת חוקה, חוק ומשפט

                            יו"ר ועדת המשנה לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים

 

15:40 - 15:00    - מר רן וירניק, יו"ר הלשכה

                            השינויים בחוק - ההליכים החדשים

 

16:20 - 15:40    -  מר יצחק גלזנר, עו"ד, שותף בניסוח החוק

                            החוק החדש - רציונאל ותכלית

 

17:00 - 16:20    -  מר אייל מאמו, עו"ד, יו"ר ועדת ערר מחוז המרכז

                            פעילות ומוכנות של ועדות הערר לשינויים

 

17:30 -17:00     -  הפסקה - ארוחה קלה

 

יו"ר מושב שני - מר אחיקם ביתן, שמאי מקרקעין

 

18:10 - 17:30    -  גב' פזית שלמון-ברץ, עו"ד, השירות המשפטי, עירית תל אביב-יפו

                            השינוי הצפוי בדרכי הפעולה של הועדה המקומית

 

18:50 - 18:10    -  מר שמואל שוב, עו"ד

                            ההליכים החדשים - היבט האזרח

 

19:30 - 18:50    - דיון פתוח בהשתתפות המרצים

                           

 טופס רישום - ערב עיון תיקוני חקיקה