גובל לצורך ס' 197

גובל יפורש כמשיק פיזית ב-2 סייגים:

1. קיומה של רצועת קרקע צרה (מטרים ספורים) בין הנכס הנפגע לגבול התכנית.

2. קיומה של דרך שכונתית צרה בין הנכס הנפגע לגבול התכנית.

 עעם 2775/01 וינטר ואח נ הועדה המקומית ירושלים

 עעם 2775/01 וינטר ואח נ הועדה המקומית ירושלים