נציגי ציבור בוועדות הזכאות

בהתאם לפניית שרת המשפטים, מוצע בזאת לחברי הלשכה להציג את מועמדותם לכהן כנציגי ציבור בוועדות הזכאות אשר מוקמות על פי חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה - 2005.

 

הכשירויות הנדרשות הינן כדלקמן:

 

o      ותק מקצועי של 10 שנים

o      אי-קירבה משפחתית לתושב מהישובים המפונים

o      תינתן עדיפות לשמאים שאינם מועסקים ע"י המדינה

o      אי חברות בגוף בוחר (מרכזי מפלגות)

o      השמאי/ת אינו מכין חוות דעת בעבור מפונים, במישרין או בעקיפין

o      נדרשת השתתפות שוויונית של נשים במועמדים (50%)

 

המועמדים שיבחרו יידרשו להשתתף בישיבות הועדות בהיקף של יום בשבוע (כ-4 שעות כל ישיבה ואופציה להארכה). בעבור כל ישיבה ישולם סך של 600 ¤ בתוספת של 125 שעה לשעה שמעבר ל-4 שעות.

 

המעונינים מתבקשים להעביר אלי קורות חיים עד ליום 01.06.2005.

 

 

                                                                                                 בכבוד רב,

 

                                                                                                  רן וירניק

                                                                                                יו"ר הלשכה