אגרות 197 - נוסח סופי

בחוק החדש (תיקון 70 לחוק התכנון והבנייה) נקבעה אגרה קבועה של 837 ש"ח לתביעות שסכומן עד 500 אלף ש"ח ו-1,675 ש"ח לתביעות שסכומן מעל 500,000 ש"ח

תיקון אגרות 197 - נוסח סופי