פיקוח על ההתמחות

מדינת ישראל

משרד  המשפטים

מועצת שמאי המקרקעין

 

 

מועצת שמאי המקרקעין נערכת לביצוע ביקורת על התמחותם של המתעתדים להיות שמאי מקרקעין על פי הקבוע בתקנות שמאי מקרקעין (רישום מתמחים, אימונם ופיקוח על ההתמחות), התשס"ד-2004.  

 

המועצה מבקשת משמאים אשר מעוניינים לשמש כמבקרים לפנות לכתובת הרשומה מטה.

 

ההעסקה היא  על פי חוזה קבלני. 

 

המבקר יידרש לערוך כשתי ביקורות בחודש, בהתאם לנוהל שקבעה מועצת שמאי המקרקעין.

התמורה עבור כל ביקורת היא בסך 400 ¤. 

 

הכשירות הנדרשת מהמבקר היא וותק של 7 שנים לפחות כשמאי מקרקעין וכן ניסיון של 3 שנים לפחות באימון מתמחים בשמאות מקרקעין.

 

המבקר צריך להיות מוכן לערוך ביקורת גם אצל מתמחים שלא במקום מגוריו או משרדו.

 

המועמדים מתבקשים לצרף קורות חיים מפורטים.

 

המועמדים המתאימים ביותר יזומנו לראיון.

 

המעוניינים מתבקשים לפנות למועצה עד יום  25 במאי 2005.

 

המעוניינים יפנו בכתב, במעטפה סגורה עליה יצוין מועמדות לשמש כמבקר, בדואר רשום לפי הכתובת להלן:

מזכירות מועצת שמאי המקרקעין, רחוב בן יהודה 34, מגדל העיר, ירושלים, ת.ד 2667 מיקוד 91024.