מאגר מתמחים ושמאים מחפשי עבודה

שירות חדש במשרדי לשכת שמאי המקרקעין - ניהול עבור חברי הלשכה מאגר של מועמדים להתמחות ושל שמאי מקרקעין מחפשי עבודה.

 

באם אתם מחפשים מקום להתמחות אנו מציעים כי תמלאו טופס בקשה להתמחות ותעבירו אותו למזכירות הלשכה. 

 

באם אתם מחפשים מקום לעבוד בו כשמאי מקרקעין אנו מציעים כי תמלאו טופס בקשה לעבודה כשמאי מקרקעין ותעבירו אותו למזכירות הלשכה.

 

חברי לשכה הפונים לחפש מתמחה או שמאי מקרקעין מוזמנים לפנות למזכירות הלשכה ולקבל לעיונם את טופסי המועמדים.