הגדרת מעמד השמאי

יש לראות את השמאי כשמאי מוסכם או מעריך. מצאנו, כי עילות ההתערבות בהחלטת שמאי הן מצומצמות, ומתמקדות בחריגה מסמכות, חוסר תום לב, תרמית, פגיעה בעיקרי הצדק הטבעי, ובנסיבות מיוחדות, הוכרה אף העילה של "טעות ממשית" או "טעות גסה".

תא 895/02 יפה נוף נ עו"ד הפלר מאיר