אגרות על השגות במנהל

הלשכה פנתה לאחרונה לשר אולמרט ולחברי ועדת הכספים בבקשה לבטל את החלטתם על גביית אגרה בעבור הגשת השגה על חיובי מנהל מקרקעי ישראל

פניה לשר אולמרט בנושא האגרות על השגות לממי