שמירת הסביבה החופית

החוק המוצע קובע כי לא יאושרו תכניות לבנייה ברצועת קרקע המשתרעת בין 100 מ' ל-300 מ' מקו מי הים התיכון. אישור החוק יגרום לכך שהקרקעות היקרות במדינה יאבדו את כל ערכן, ללא כל מנגנון לפיצוי הבעלים.

הלשכה מציעה לועדת הפנים ואיכות הסביבה להוסיף לחוק מנגנוני פיצויים לפגיעה בזכות הקניין ולחילופין לחייב בחוק עריכת מערכות של איחוד וחלוקה חדשה הכוללות ניוד זכויות מהסביבה החופית לרצועות הגובלות בה.

פנית הלשכה ליועצת המשפטית של ועדת הפנים

נייר עמדה לעניין שמירת סביבה החופית