פרסומים מקצועיים

חפש
מציג 7 פרסומים מתוך 7
נושא
כותרת
מחבר
תאריך
דיני התכנון והבניה
ד"ר שמואל רויט
2009
פטור מהיטל השבחה
י.פ. 6924
31/8/2010
תקנות התכנון והבניה
רשומות - ממשלה
2010
צו תכנון ובניה התשס"ט 2009
הודעה בדבר רכישת קרקע לצרכי ציבור
חוזר מנכ"ל 2009
דברי הסבר
היטל השבחה
  • 1