פרסומים מקצועיים

חפש
מציג 7 פרסומים מתוך 7
נושא
כותרת
שנה
מחבר
דיני התכנון והבניה
2009
ד"ר שמואל רויט
פטור מהיטל השבחה
31/8/2010
י.פ. 6924
תקנות התכנון והבניה
2010
רשומות - ממשלה
צו תכנון ובניה התשס"ט 2009
הודעה בדבר רכישת קרקע לצרכי ציבור
חוזר מנכ"ל 2009
דברי הסבר
היטל השבחה
  • 1