פרסומים מקצועיים

חפש
מציג 10 פרסומים מתוך 205
נושא
כותרת
מחבר
תאריך
עקרונות שומה
מימון הרצל
אפריל 1990
עסקאות קומבינציה
אורנית ניסנוב- קלרו
שונות
היכל אורית, גולן רון
שונות
קולודובסקי אייל, עמית רנית, אלון איציק
ינואר 2002
הפקעות ופיצויים
הלר רענן, זריהן כרמלה
ספטמבר 1994
שונות
מדינה שחר, מעיין גיל
ספטמבר 1994
שונות
לויצקי אמנון, בן-בסט אליק
מרץ 1998
שונות
רומנו חנה, פרנקו רחל
יוני 1990
עקרונות שומה
איצקוביץ נחום, חופשי אמיר
בניה, עלויות בניה, ליקויי בניה
ליפשיץ איתן, ברקובסקי רן
ספטמבר 1988