חברי הלשכה

אברם גלעד      מחוז ת"א והמרכז     ab.gilad@gmail.com
הלל 24, ת.ד. 1622 ירושלים 9101601
153-544936981
הארז 8/3 אורנית 4481300