חברי הלשכה

בנטל ערן      מחוז חיפה והצפון     eran@bbre.co.il
שיבת ציון 21 חיפה 33091
04-8644044
ת.ד. 567 חיפה 3100402