חברי הלשכה

אודיש יעקב      מחוז ירושלים     yakov.odish@mail.huji.ac.il
מרכז כלל ירושלים 94340
02-6233291
מורגנטאו 28/9 רמות ירושלים 97725