חברי הלשכה

ברלינר דן      מחוז חיפה והצפון     berlari@netvision.net.il
דרך העצמאות 55 ת.ד. 33234 חיפה 31331
04-8677154
עציון 52 רעננה 43563