חברי הלשכה

בירמן גל      מחוז חיפה והצפון     gal@bbre.co.il
שיבת ציון 21 ת.ד. 567 חיפה 33091
04-8644044
זלמן שזר 4/29 קרית מוצקין
077-7006470