חברי הלשכה

בירמן גל      מחוז חיפה והצפון     gal@bbre.co.il
שיבת ציון 21 ת.ד. 567 חיפה 3100402
04-8644044
זלמן שזר 4/29 קרית מוצקין 2623023
077-7006470