חברי הלשכה

ג'ני סגל מאור      מחוז הדרום     jenysigalmaor@gmail.com
צה"ל 4 אשקלון
שד' קדש 3 אשקלון