חברי הלשכה

בן-שאול רועי      מחוז ירושלים     roeiben@justice.gov.il
יפו 97 ירושלים 94340
הרב שמואל ברוך 7 ירושלים 9450907