חברי הלשכה

גסטפרוינד אסף      מחוז חיפה והצפון     assaf@gm-app.co.il
שיבת ציון 21 חיפה 31003
04-8660975
שיבת ציון 21 חיפה 31003