חברי הלשכה

בלייר רועי      מחוז ת"א והמרכז     roi@shamaot.co.il
ז'בוטינסקי 9 בני ברק 5126517
03-5458070
שורק 3 אורנית 44813