חברי הלשכה

בלולו גיל      מחוז ירושלים     gilib@justice.gov.il
יפו 97 ירושלים 94340
02-6467895
54 בית חגי 90430