חברי הלשכה

ורטש אוהד      מחוז הדרום     ohad@vertesh.co.il
האבות 34 באר שבע 8421200
077-3004392
לבנה 3 עומר 84965