הרשמה לאירוע - סיור במערת המכפלה

הנני מבקש/ת להירשם לאירוע סיור במערת המכפלה על פי הפרטים הבאים:

שם פרטי
שם משפחה
דואר אלקטרוני
טלפון
כתובת
שם המשרד
הערות
  אני מבקש להירשם לאירוע ומתחייב לשלם בעבורו.
ידוע לי שגם אם לא אגיע, אחויב במלוא התשלום.
מועד האירוע
30 מאי 2022
10:00
מיקום
עלות
עלות לחבר לשכה
ש"ח
עלות לאורחים
ש"ח