FacebookEnglish
Menu

שירותי הלשכה

נייר עמדה מטעם לשכת שמאי מקרקעין בעניין עבודת וועדות הערר לפיצויים והיטלי השבחה

 

 

נייר עמדה מטעם לשכת שמאי מקרקעין
בעניין עבודת וועדות הערר לפיצויים והיטלי השבחה

 

דף מידע

 

 

 

בברכה,

 

חיים מסילתי , יו"ר הלשכה

|
|
|
|
|